Cultuurhistorie als inspiratiebron voor nieuwe woongebieden. 

 

De Krekenbuurt

In samenwerking met Merlijn Kamp & Meinte Visser | OOSTZEE
In opdracht van de gemeente Overbetuwe

Ten oosten van de kern van Elst wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Als onderlegger van de stedenbouwkundige ontwerp is een cultuurhistorische inventarisatie verricht. Doel: historische geografische structuren en elementen een rol laten spelen bij de identiteit van de nieuwe woonwijk.

 

De Pas, een nieuwe rand aan de historische kern van Elst

In samenwerking met Merlijn Kamp & Meinte Visser | OOSTZEE
In opdracht van de gemeente Overbetuwe

De kern van Elst wordt aan de zuidzijde uitgebreid met de nieuwe woonwijk, de Pas. Cultuurhistorisch onderzoek heeft inzicht gegeven in de kenmerken en karakterstieken van de plek. Doel: zorgvuldig aan sluiten bij de historische Groenstraat door inpassing van bestaande landschappelijke structuren en het opnemen van appelboomgaarden in het stedenbouwkundig ontwerp.