Advisering over inpassing van nieuwbouw vanuit cultuurhistorisch perspectief.

 

Cultuurhistorische notitie Tafelbergweg 

In samenwerking met Reinoud Keesmaat | OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van adviesbureau Haver Droeze

Voor een locatie in Laren (U.) is een cultuurhistorische notitie opgesteld. In deze notitie is aandacht besteed aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Laren, het omringende landschap en de locatie zelf. De studie heeft geleid tot aanbevelingen hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen op de betreffende locatie.

 

Is er ruimte voor verdichting?

In samenwerking met Simon van den Bergh | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Harderwijk

Voor de wijk/buurschap Frankrijk is een cultuurhistorische analyse en een ontwikkelingsvisie opgesteld. Doel van dit project: de gemeente handreikingen aandragen hoe omgegaan kan worden met nieuwbouwontwikkelingen langs de historische linten, met behoud/ in aansluiting op het historische karakter.

 

Kernkwaliteiten

In samenwerking met Simon van den Bergh | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Montferland

Zes kernen in de gemeente Montferland zijn door veldwerk en het bestuderen van historisch kaartmateriaal en documenten geïnventariseerd. Doel van deze inventarisatie: wat zijn de karakteristieken en hoe kan met nieuwbouwontwikkelingen hierbij worden aangesloten.

 

Historisch erf ’t Bruil

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Bronckhorst

Richtlijnen voor nieuwbouw en aanbevelingen voor inrichting onbebouwde erf. Doel: zorgvuldige inpassing van twee woningen op het erf van een historische boerderij.

 

Historische wasserij & blekerij Lenderink

In samenwerking met Gerard Derks | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Zutphen

Een (bouwhistorisch | historisch geografisch) onderzoek naar de locatie van de voormalige wasserij/blekerij. Doel van het onderzoek het geven van aanbevelingen over de invulling van het terrein vanuit het perspectief van cultuurhistorische waarden.

 

Cultuurhistorische effectrapportage Oene

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

In Oene zijn plannen om nieuwbouw te realiseren op een waardevolle plek in de historische kern. Er is een cultuurhistorische effectrapportage opgesteld met als doel: het achterhalen van de impact van de nieuwbouw op waardevolle cultuurhistorische structuren en elementen.