De parels van ons landschap: herinrichting en nieuwbouwplannen met respect voor het landgoed of de buitenplaats.

 

Ruimtelijk historische analyse Landgoed Huis te Lathum

In samenwerking met Merlijn Kamp en Paul Staats
In opdracht van particulier

De huidige eigenaar van landgoed Huis te Lathum is bezig het rijksmonument te restaureren en wil nieuwe activiteiten ontplooien op het landgoed. Om te komen tot een verantwoord inrichtingsplan is een ruimtelijk historische analyse opgesteld. Momenteel worden de verschillende mogelijkheden op het landgoed verder onderzocht.

 

Kleverenburg, een verdwenen kasteel bij Erlecom

Op eigen initiatief

Onderzoek naar kasteel Kleverenburg. Op oude kaarten uit de 19e eeuw is kasteel Kleverenburg in de uiterwaarden nog zichtbaar. Wat is er over dit kasteel bekend? Wie waren de bezitters? Wanneer is het verdwenen? Archiefonderzoek zal een passend antwoord geven op deze vragen.

 

Biljoen, landgoed op de Veluwezoom

In samenwerking met Jelle Vervloet | WUR en Ciska van der Genugten | Geldersch landschap, Geldersche Kasteelen

Een historisch geografisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van landgoed Biljoen vanaf de 16e eeuw. Wat is de omvang van het landgoed door de tijd geweest, wat was het grondgebruik en wat waren de ontwikkelingen rond de momenten van vererving. Er is een vergelijking gemaakt met de landgoederen Hackfort, Verwolde en Ruurlo. Doel van het onderzoek: het inzichtelijk maken van de ruimtelijke ontwikkeling van landgoed Biljoen en het achterhalen of deze geschiedenis afwijkt van die van andere landgoederen.

  

Cultuurhistorische Analyse nationaal park de Hoge Veluwe

In samenwerking met Jeroen Bouwmeester, Roger Crols, Gerard Derks | Gelders Genootschap
In opdracht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Een cultuurhistorische analyse van de geschiedenis van het park. Aandacht wordt besteed aan historische geografie | archeologie | historische (steden)bouwkunde. Aan de hand van veldwerk en het bestuderen van historisch kaartmateriaal is de landschappelijke geschiedenis inzichtelijk gemaakt. Doel van het onderzoek: het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsgeschiedenis door de tijd heen.

 

Nieuw landgoed in Gendt

In samenwerking met Martine Konijn & Meinte Visser | OOSTZEE
In opdracht van particulier

Een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek waar het nieuwe landgoed gerealiseerd gaat worden. Dit onderzoek vormt de basis voor het inrichtingsplan. Doel: zorgvuldige inpassing van het landgoed in de omgeving met een knipoog naar het verleden.

 

Nieuwbouw zorgboerderij landgoed Zelle

In samenwerking met Paul Staats | OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

Op landgoed Zelle komt een nieuw onderkomen voor de zorgboerderij. Aan de hand van kaartbeelden is de ontwikkelingsgeschiedenis inzichtelijk gemaakt. Deze cultuurhistorische uitgangspunten vormen de basis voor de inrichtingsschets. Doel: komen tot een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in het landschap.

 

Cultuurhistorische beschrijving Huiseiland landgoed Zelle

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

Voor het huiseiland van landgoed Zelle is een cultuurhistorische beschrijving opgesteld. De agrarische bedrijvigheid is op dit deel van het landgoed beëindigd en de eigenaar wilt de directe omgeving van het huis opnieuw inrichten. Doel: advies welke (verdwenen) landschappelijke elementen en structuren meegenomen kunnen worden in het nieuwe herinrichtingsplan.