Inpassing van nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied.

 

Cultuurhistorische quickscan Bovenfabriek e.o. Haalderen

In opdracht van Hylkema Consultants, Utrecht

Voor het terrein van een voormalige steenfabriek is een cultuurhistorische quickscan opgesteld. De toekomstige eigenaar wilt de bestaande schoorsteen renoveren en de geschiedenis van het gebied beleefbaar maken voor publiek. In de quickscan is onderzoek gedaan naar aanwezige/ verdwenen historische elementen, structuren en patronen. Bovendien zijn aanbevelingen gegeven hoe hiermee omgegaan kan worden bij de toekomstige herinrichting.

 

Nieuwbouw zorgboerderij landgoed Zelle

In samenwerking met Paul Staats | OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

Op landgoed Zelle komt een nieuw onderkomen voor de zorgboerderij. Aan de hand van kaartbeelden is de ontwikkelingsgeschiedenis inzichtelijk gemaakt. Deze cultuurhistorische uitgangspunten vormen de basis voor de inrichtingsschets. Doel: komen tot een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in het landschap.

 

Historisch erf ’t Bruil

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Bronckhorst

Richtlijnen voor nieuwbouw en aanbevelingen voor inrichting onbebouwde erf.Doel: zorgvuldige inpassing van twee woningen op het erf van een historische boerderij.

 

Nieuw landgoed in Gendt

In samenwerking met Martine Konijn & Meinte Visser | OOSTZEE 
In opdracht van particulier

Een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek waar het nieuwe landgoed gerealiseerd gaat worden. Dit onderzoek vormt de basis voor het inrichtingsplan. Doel: zorgvuldige inpassing van het landgoed in de omgeving met een knipoog naar het verleden.

 

Een zoektocht naar de cultuurhistorie van de Beekbergense enk

In samenwerking met Jelle Vervloet | WUR en Leon van Meijel | adviseurs in cultuurhistorie

Een historisch geografisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de enk vanaf de Middeleeuwen. Hoe heeft het gebied zich door de tijd heen ontwikkeld. Wat is het grondgebruik geweest. Hoe hebben de dorpen zich ontwikkeld. Het doel van het onderzoek: er voor te zorgen dat waardevolle elementen zoveel mogelijk worden meegenomen in toekomstige (nieuwbouw) ontwikkelingen.

 

De Groenlanden, van steenfabriek tot natuur

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan voor een gebied in de Ooijpolder bij Nijmegen. Inzicht wordt verschaft in de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek. Doel: inzichtelijk maken van de verschillende ‘gebruikers’ van het gebied als de steenfabricage en de IJssellinie die hun sporen hebben achtergelaten in het landschap.