Inzichtelijk maken van de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied.

 

Biljoen, landgoed op de Veluwezoom

In samenwerking met Jelle Vervloet | WUR en Ciska van der Genugten | Geldersch landschap, Geldersche Kasteelen

Een historisch geografisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van landgoed Biljoen vanaf de 16e eeuw. Wat is de omvang van het landgoed door de tijd geweest, wat was het grondgebruik en wat waren de ontwikkelingen rond de momenten van vererving. Er is een vergelijking gemaakt met de landgoederen Hackfort, Verwolde en Ruurlo. Doel van het onderzoek: het inzichtelijk maken van de ruimtelijke ontwikkeling van landgoed Biljoen en het achterhalen of deze geschiedenis afwijkt van die van andere landgoederen.

  

Een zoektocht naar de cultuurhistorie van de Beekbergense enk

In samenwerking met Jelle Vervloet | WUR en Leon van Meijel | adviseurs in cultuurhistorie

Een historisch geografisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de enk vanaf de Middeleeuwen. Hoe heeft het gebied zich door de tijd heen ontwikkeld. Wat is het grondgebruik geweest. Hoe hebben de dorpen zich ontwikkeld. Het doel van het onderzoek: er voor te zorgen dat waardevolle elementen zoveel mogelijk worden meegenomen in toekomstige (nieuwbouw) ontwikkelingen.

 

Cultuurhistorische Analyse nationaal park de Hoge Veluwe

In samenwerking met Jeroen Bouwmeester, Roger Crols, Gerard Derks | Gelders Genootschap.
In opdracht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Een cultuurhistorische analyse van de geschiedenis van het park. Aandacht wordt besteed aan historische geografie | archeologie | historische (steden)bouwkunde. Aan de hand van veldwerk en het bestuderen van historisch kaartmateriaal is de landschappelijke geschiedenis inzichtelijk gemaakt. Doel van het onderzoek: het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsgeschiedenis door de tijd heen.

 

De Groenlanden, van steenfabriek tot natuur

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan voor een gebied in de Ooijpolder bij Nijmegen. Inzicht wordt verschaft in de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek. Doel: inzichtelijk maken van de verschillende ‘gebruikers’ van het gebied als de steenfabricage en de IJssellinie die hun sporen hebben achtergelaten in het landschap.