Nieuwe ontwikkelingen bij industrieel erfgoed.

 

Historische wasserij & blekerij Lenderink

In samenwerking met Gerard Derks & Jean Penders | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Zutphen

Een (bouwhistorisch | historisch geografisch) onderzoek naar de locatie van de voormalige wasserij/blekerij. Doel van het onderzoek het geven van aanbevelingen over de invulling van het terrein vanuit het perspectief van cultuurhistorische waarden.

 

De Groenlanden, van steenfabriek tot natuur

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan voor een gebied in de Ooijpolder bij Nijmegen. Inzicht wordt verschaft in de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek. Doel: inzichtelijk maken van de verschillende ‘gebruikers’ van het gebied als de steenfabricage en de IJssellinie die hun sporen hebben achtergelaten in het landschap.

 

Cultuurhistorische quickscan Bovenfabriek e.o. Haalderen

In samenwerking met Stephanie de Bonth

In opdracht van Hylkema Consultants, Utrecht

Voor het terrein van een voormalige steenfabriek is een cultuurhistorische quickscan opgesteld. De toekomstige eigenaar wilt de bestaande schoorsteen renoveren en de geschiedenis van het gebied beleefbaar maken voor publiek. In de quickscan is onderzoek gedaan naar aanwezige/ verdwenen historische elementen, structuren en patronen. Bovendien zijn aanbevelingen gegeven hoe hiermee omgegaan kan worden bij de toekomstige herinrichting.