LANDPLUS cultuurhistorisch advies is opgericht door Janneke Hoenselaars. Ik ben afgestudeerd historisch geograaf aan de Universiteit van Wageningen. Wat mij inspireert en enthousiasmeert is het verhaal achter het landschap. Het verhaal dat inzicht geeft in de historische ontwikkeling van een gebied. Uiteenlopende ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat het landschap voortdurend veranderd is en steeds is aangepast aan nieuwe inzichten en mogelijkheden.

 

De geschiedenis van een gebied in beeld brengen en deze vertalen naar een gebiedsontwikkeling zie ik als een grote uitdaging. Verdwenen elementen en structuren uit het verleden kunnen dikwijls ingepast worden in een nieuwe ontwikkeling. Zo krijgt een gebied een eigen karakter, een eigen identiteit, die is afgestemd op de plek zelf.

 

LANDPLUS werkt in opdracht van uiteenlopende organisaties als adviesbureaus, stichtingen, gemeenten, waterschappen, particulieren en projectontwikkelaars. Eigenlijk voor iedereen die op een of andere manier te maken krijgt met cultuurhistorie.

 

Om in te spelen op het specifieke vraagstuk en te adviseren over de gehele breedte van de cultuurhistorie werkik nauw samen met ondermeer landschapsarchitecten, archeologen, bouwhistorici, planologen en architecten.