Advisering over herbestemming, nieuwbouw en herinrichting van voormalig agrarische erf.

 

Schetsboek Knooperf Achterveldse Eng Leusden

In samenwerking met Henk van Paassen | DORPenLAND advies, Maarten Hindrix & Frank Lewis
In opdracht van particulier(en)

Op het mooiste plekje van Achterveld, aan de dorpsrand en met weids uitzicht over het omliggende landschap, ligt een voormalig boerenerf op nieuwe eigenaren te wachten. Op deze plek mag een ‘knooperf’ gerealiseerd worden: een erf waarop wonen de hoofdfunctie is, maar dat van een bredere betekenis voor de omgeving zal zijn. De uitstraling zal verwijzen naar het ooit oorspronkelijke agrarische erf. Binnen de maatvoering van de huidige opstallen mogen naast wonen ook andere functies worden ondergebracht. Welke dat worden hangt af van de toekomstige eigenaren.

 

Cultuurhistorische quickscan Erf Klein Gooswilligen Scherpenzeel

In samenwerking met Henk van Paassen | DORPenLAND advies, Ewout Brouwer | SCRIPT RO
In opdracht van particulier

Cultuurhistorisch onderzoek verricht voor de eigenaren. De eigenaren willen gebruik maken van de ‘ruimte voor ruimte regeling’. Dit betekent sloop van de huidige varkensstallen en nieuwbouw op het erf of indien nodig elders. Ook willen zij een erfinrichtingsplan gebaseerd op de historie van de plek. Hiervoor is er historisch onderzoek verricht obv oud kaartmateriaal en (bouw)archiefstukken. Het betreft een oud erf waar al bewoning was in de Late Middeleeuwen. Vanwege de relevantie is met het onderzoek gestart begin 19e eeuw.

 

Historisch erf ’t Bruil

In samenwerking met het Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Bronckhorst

Richtlijnen voor nieuwbouw en aanbevelingen voor inrichting onbebouwde erf. Doel: zorgvuldige inpassing van twee woningen op het erf van een historische boerderij.