Vertaling van cultuurhistorische waarden naar een paragraaf in het bestemmingsplan.

 

Cultuurhistorische beschrijving Huiseiland landgoed Zelle

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

Voor het huiseiland van landgoed Zelle is een cultuurhistorische beschrijving opgesteld. De agrarische bedrijvigheid is op dit deel van het landgoed beëindigd en de eigenaar wilt de directe omgeving van het huis opnieuw inrichten. Doel: advies welke (verdwenen) landschappelijke elementen en structuren meegenomen kunnen worden in het nieuwe herinrichtingsplan.

 

Cultuurhistorische effectrapportage Oene

In samenwerking met OOSTZEE stedenbouw
In opdracht van particulier

In Oene zijn plannen om nieuwbouw te realiseren op een waardevolle plek in de historische kern. Er is een cultuurhistorische effectrapportage opgesteld met als doel: het achterhalen van de impact van de nieuwbouw op waardevolle cultuurhistorische structuren en elementen.