Inzicht krijgen in de geschiedenis van een gebied door onderzoek in het regionale archief.

 

Een zoektocht naar de cultuurhistorie van de Beekbergense enk

In samenwerking met Jelle Vervloet | WUR en Leon van Meijel | adviseurs in cultuurhistorie

Een historisch geografisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de enk vanaf de Middeleeuwen. Hoe heeft het gebied zich door de tijd heen ontwikkeld. Wat is het grondgebruik geweest. Hoe hebben de dorpen zich ontwikkeld. Het doel van het onderzoek: er voor te zorgen dat waardevolle elementen zoveel mogelijk worden meegenomen in toekomstige (nieuwbouw) ontwikkelingen.

 

Wercheren – Persingen

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan van een buurschap Wercheren in de Ooijpolder bij Nijmegen. Wat is de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis en wat is de relatie met Persingen en de Thornse Molen, buurschappen in de omgeving.

 

De Groenlanden, van steenfabriek tot natuur

Op eigen initiatief

Cultuurhistorische quickscan voor een gebied in de Ooijpolder bij Nijmegen. Inzicht wordt verschaft in de ontwikkelingsgeschiedenis van de plek. Doel: inzichtelijk maken van de verschillende ‘gebruikers’ van het gebied als de steenfabricage en de IJssellinie die hun sporen hebben achtergelaten in het landschap.

 

Cultuurhistorische quickscan Bovenfabriek e.o. Haalderen

In opdracht van Hylkema Consultants, Utrecht

Voor het terrein van een voormalige steenfabriek is een cultuurhistorische quickscan opgesteld. De toekomstige eigenaar wilt de bestaande schoorsteen renoveren en de geschiedenis van het gebied beleefbaar maken voor publiek. In de quickscan is onderzoek gedaan naar aanwezige/ verdwenen historische elementen, structuren en patronen. Bovendien zijn aanbevelingen gegeven hoe hiermee omgegaan kan worden bij de toekomstige herinrichting.

 

Kleverenburg, een verdwenen kasteel bij Erlecom

Op eigen initiatief

Onderzoek naar kasteel Kleverenburg. Op oude kaarten uit de 19e eeuw is kasteel Kleverenburg in de uiterwaarden nog zichtbaar. Wat is er over dit kasteel bekend? Wie waren de bezitters? Wanneer is het verdwenen? Archiefonderzoek zal een passend antwoord geven op deze vragen.

 

Historische wasserij & blekerij Lenderink

In samenwerking met Gerard Derks & Jean Penders | Gelders Genootschap
In opdracht van de gemeente Zutphen

Een (bouwhistorisch | historisch geografisch) onderzoek naar de locatie van de voormalige wasserij/blekerij. Doel van het onderzoek het geven van aanbevelingen over de invulling van het terrein vanuit het perspectief van cultuurhistorische waarden.

 

Biljoen, landgoed op de Veluwezoom

In samenwerking met Jelle Vervloet | WUR en Ciska van der Genugten | Geldersch landschap, Geldersche Kasteelen

Een historisch geografisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van landgoed Biljoen vanaf de 16e eeuw. Wat is de omvang van het landgoed door de tijd geweest, wat was het grondgebruik en wat waren de ontwikkelingen rond de momenten van vererving. Er is een vergelijking gemaakt met de landgoederen Hackfort, Verwolde en Ruurlo. Doel van het onderzoek: het inzichtelijk maken van de ruimtelijke ontwikkeling van landgoed Biljoen en het achterhalen of deze geschiedenis afwijkt van die van andere landgoederen.

  

Cultuurhistorische Analyse nationaal park de Hoge Veluwe

In samenwerking met Jeroen Bouwmeester, Roger Crols, Gerard Derks | Gelders Genootschap.
In opdracht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Een cultuurhistorische analyse van de geschiedenis van het park. Aandacht wordt besteed aan historische geografie | archeologie | historische (steden)bouwkunde. Aan de hand van veldwerk en het bestuderen van historisch kaartmateriaal is de landschappelijke geschiedenis inzichtelijk gemaakt. Doel van het onderzoek: het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsgeschiedenis door de tijd heen.