Erftransformaties - herbestemming erven 

               
In opdracht van Gelders Genootschap 

 

Functieverandering op (historische) erven is een hot item. Veel boeren stoppen met hun bedrijf en willen graag nieuwbouw realiseren in de vorm van 1 of 2 nieuwe woningen op het erf. Van groot belang daarbij is dat de inrichting van het erf aansluit bij de historische opzet. Dit om te voorkomen dat over enkele jaren het buitengebied vol staat met kleine woonwijkjes. 

 

LANDPLUS is gevraagd om historisch onderzoek te verrichten naar verschillende (historische) erven. De historische waarden en de historische opzet dienen inzichtelijk gemaakt te worden. De resultaten van het onderzoek dienen als inspiratiebron voor de verdere visie- en planvorming.

 

--------------------

 

Projectteam Inrichting uiterwaarden Demen - Dieden 

 

In opdracht van gemeente Oss

 

LANDPLUS is door de gemeente Oss gevraagd om zitting te nemen in een projectteam dat ideeën vormt over de toekomstige inrichting van de uiterwaarden bij Demen en Dieden. Kleiwinning, natuurontwikkeling maar ook zeker cultuurhistorie spelen een belangrijke rol. Met name in de omgeving van het voormalig huis te Dieden. Het huis is thans verdwenen, maar contouren in het landschap zijn nog zichtbaar.